TWSE
选择评级
选择信号
选择形态
NameHeader
深100
.
买入
2104
在购买
13.53
 
 
以前的收盘价
13.43
最后收盘价:
13.53
 
0.00
2104
NameHeader
FB印度
.
买入
2101
在购买
28.77
 
 
以前的收盘价
28.69
最后收盘价:
28.77
 
0.00
2101
NameHeader
國泰北美科技
.
买入
2108
在购买
27.43
 
 
以前的收盘价
27.41
最后收盘价:
27.43
 
0.00
2108
.
买入
2103
在购买
39.51
 
 
以前的收盘价
39.35
最后收盘价:
39.51
 
0.00
2103
NameHeader
台泥
.
买入
2111
在购买
36.75
 
 
以前的收盘价
36.65
最后收盘价:
36.75
 
0.00
2111
NameHeader
亞泥
.
买入
2102
在购买
42.28
 
 
以前的收盘价
42.15
最后收盘价:
42.30
获得%
+0.05
2102
NameHeader
台塑
.
买入
2101
在购买
89.31
 
 
以前的收盘价
89.00
最后收盘价:
89.40
获得%
+0.10
2101
NameHeader
南染
.
买入
2102
在购买
40.88
 
 
以前的收盘价
40.60
最后收盘价:
40.90
获得%
+0.06
2102
NameHeader
大將
.
买入
2105
在购买
16.90
 
 
以前的收盘价
16.50
最后收盘价:
17.95
获得%
+6.21
2105
NameHeader
得力實業
.
买入
2101
在购买
14.10
 
 
以前的收盘价
14.05
最后收盘价:
14.15
获得%
+0.35
2101
NameHeader
台南企業
.
买入
2101
在购买
21.21
 
 
以前的收盘价
21.15
最后收盘价:
21.30
获得%
+0.42
2101
NameHeader
儒鴻
.
买入
2101
在购买
498.10
 
 
以前的收盘价
494.50
最后收盘价:
513.00
获得%
+2.99
2101
NameHeader
億泰
.
买入
2102
在购买
7.6400
 
 
以前的收盘价
7.6100
最后收盘价:
7.9300
获得%
+3.80
2102
NameHeader
運錩
.
买入
2102
在购买
21.55
 
 
以前的收盘价
21.45
最后收盘价:
21.55
 
0.00
2102
NameHeader
南港輪胎
.
买入
60000
在购买
34.70
 
 
以前的收盘价
34.70
最后收盘价:
34.70
 
0.00
60000
NameHeader
南帝化工
.
买入
2105
在购买
40.61
 
 
以前的收盘价
40.40
最后收盘价:
41.95
获得%
+3.30
2105
NameHeader
華豐橡膠
.
买入
2102
在购买
14.50
 
 
以前的收盘价
14.45
最后收盘价:
14.50
 
0.00
2102
NameHeader
中環
.
买入
2103
在购买
7.8700
 
 
以前的收盘价
7.8100
最后收盘价:
7.8700
 
0.00
2103
NameHeader
光磊
.
买入
2102
在购买
37.55
 
 
以前的收盘价
37.20
最后收盘价:
37.55
 
0.00
2102
NameHeader
菱生
.
买入
2106
在购买
14.92
 
 
以前的收盘价
14.75
最后收盘价:
15.05
获得%
+0.87
2106
NameHeader
瑞昱
.
买入
2102
在购买
341.73
 
 
以前的收盘价
334.00
最后收盘价:
364.50
获得%
+6.66
2102
NameHeader
新亞
.
买入
2108
在购买
5.0400
 
 
以前的收盘价
5.0200
最后收盘价:
5.0400
 
0.00
2108
NameHeader
達工
.
买入
60000
在购买
31.13
 
 
以前的收盘价
31.00
最后收盘价:
31.35
获得%
+0.71
60000
NameHeader
聯上開發
.
买入
2102
在购买
7.0300
 
 
以前的收盘价
7.0000
最后收盘价:
7.0300
 
0.00
2102
NameHeader
愛山林
.
买入
2102
在购买
79.42
 
 
以前的收盘价
78.60
最后收盘价:
79.90
获得%
+0.60
2102
NameHeader
類股題材:
.
买入
2102
在购买
67.43
 
 
以前的收盘价
67.10
最后收盘价:
67.90
获得%
+0.70
2102
NameHeader
KY慧洋
.
买入
3110
在购买
62.10
 
 
以前的收盘价
61.70
最后收盘价:
62.10
 
0.00
3110
NameHeader
悅來
.
买入
60000
在购买
33.50
 
 
以前的收盘价
33.00
最后收盘价:
33.50
 
0.00
60000
NameHeader
三商家購
.
买入
2101
在购买
43.87
 
 
以前的收盘价
43.30
最后收盘价:
44.10
获得%
+0.52
2101
NameHeader
豐達科技
.
买入
60000
在购买
81.74
 
 
以前的收盘价
81.40
最后收盘价:
82.70
获得%
+1.17
60000
NameHeader
禾伸堂
.
买入
2103
在购买
95.00
 
 
以前的收盘价
94.20
最后收盘价:
95.00
 
0.00
2103
NameHeader
耀登
.
买入
2102
在购买
145.47
 
 
以前的收盘价
144.00
最后收盘价:
146.50
获得%
+0.71
2102
NameHeader
閎暉
.
买入
60000
在购买
34.30
 
 
以前的收盘价
33.95
最后收盘价:
34.30
 
0.00
60000
NameHeader
維熹科技
.
买入
1101
在购买
50.20
 
 
以前的收盘价
50.10
最后收盘价:
50.20
 
0.00
1101
NameHeader
旭曜
.
买入
2101
在购买
71.50
 
 
以前的收盘价
70.70
最后收盘价:
71.50
 
0.00
2101
NameHeader
碩天
.
买入
2102
在购买
105.26
 
 
以前的收盘价
104.00
最后收盘价:
106.00
获得%
+0.70
2102
NameHeader
上品
.
买入
2102
在购买
337.65
 
 
以前的收盘价
329.00
最后收盘价:
343.00
获得%
+1.58
2102
NameHeader
太極
.
买入
2103
在购买
28.80
 
 
以前的收盘价
28.60
最后收盘价:
29.00
获得%
+0.68
2103
NameHeader
凌通
.
买入
2101
在购买
51.72
 
 
以前的收盘价
51.20
最后收盘价:
52.20
获得%
+0.93
2101
NameHeader
十銓
.
买入
2101
在购买
33.59
 
 
以前的收盘价
33.40
最后收盘价:
34.00
获得%
+1.22
2101
NameHeader
立積
.
买入
60000
在购买
133.01
 
 
以前的收盘价
130.50
最后收盘价:
135.00
获得%
+1.50
60000
NameHeader
崇越科技
.
买入
2101
在购买
169.06
 
 
以前的收盘价
168.50
最后收盘价:
170.00
获得%
+0.56
2101
NameHeader
上福全球
.
买入
2103
在购买
30.40
 
 
以前的收盘价
30.30
最后收盘价:
30.40
 
0.00
2103
NameHeader
飛捷
.
买入
2101
在购买
69.67
 
 
以前的收盘价
69.40
最后收盘价:
69.80
获得%
+0.19
2101
NameHeader
晶碩
.
买入
2111
在购买
472.91
 
 
以前的收盘价
470.00
最后收盘价:
475.00
获得%
+0.44
2111
NameHeader
穎崴
.
买入
60000
在购买
491.74
 
 
以前的收盘价
478.50
最后收盘价:
526.00
获得%
+6.97
60000
NameHeader
研揚
.
买入
1101
在购买
90.14
 
 
以前的收盘价
89.20
最后收盘价:
90.60
获得%
+0.51
1101
NameHeader
惠特
.
买入
2102
在购买
97.71
 
 
以前的收盘价
96.20
最后收盘价:
98.60
获得%
+0.91
2102
NameHeader
嘉基
.
买入
2102
在购买
132.20
 
 
以前的收盘价
129.00
最后收盘价:
137.00
获得%
+3.63
2102
NameHeader
視陽
.
买入
2111
在购买
341.50
 
 
以前的收盘价
339.00
最后收盘价:
341.50
 
0.00
2111
NameHeader
圓裕
.
买入
3112
在购买
40.15
 
 
以前的收盘价
40.00
最后收盘价:
40.15
 
0.00
3112
NameHeader
致新
.
买入
2102
在购买
170.18
 
 
以前的收盘价
164.00
最后收盘价:
172.00
获得%
+1.07
2102
NameHeader
宇瞻
.
买入
2106
在购买
44.32
 
 
以前的收盘价
44.05
最后收盘价:
44.50
获得%
+0.41
2106
NameHeader
富邦媒
.
买入
4101
在购买
756.43
 
 
以前的收盘价
749.00
最后收盘价:
765.00
获得%
+1.13
4101
NameHeader
越南控
.
买入
2103
在购买
3.0400
 
 
以前的收盘价
3.0000
最后收盘价:
3.0700
获得%
+0.99
2103
NameHeader
明輝
.
买入
2101
在购买
2.3900
 
 
以前的收盘价
2.3500
最后收盘价:
2.3900
 
0.00
2101
NameHeader
豐泰企業
.
买入
2101
在购买
200.45
 
 
以前的收盘价
199.50
最后收盘价:
200.50
获得%
+0.02
2101
NameHeader
中聯資源
.
买入
2102
在购买
46.93
 
 
以前的收盘价
46.80
最后收盘价:
46.95
获得%
+0.04
2102
NameHeader
佳龍
.
买入
2102
在购买
21.32
 
 
以前的收盘价
21.20
最后收盘价:
21.35
获得%
+0.12
2102
10000
免责声明:

Americanbulls.com LLC未注册为投资顾问向美国证券交易委员会。相反,Americanbulls.com LLC依赖投资顾问的定义“出版商的排斥”,根据1940年投资顾问法第202(A)(11)和相应的州证券法的规定。因此,Americanbulls.com LLC不提供或提供个性化的投资建议。本网站和所有其他拥有和经营的Americanbulls.com LLC是通用的,定期的循环bonafide出版物,提供客观的投资相关的建议,其成员和/或准成员。

Taiwanesebulls.com 是一个独立的网站. Americanbulls.com LLC 不直接或间接接受来自股票、证券和其它机构,或任何保险公司,或与国内或国际外汇、商品和股票市场有关的交易者的报酬。

因此,依据美国《1940年投资顾问法案》第202(a)(11)条和相应的国家证券法,Taiwanesebulls.com和Americanbulls.com LLC不在“投资顾问”定义范围内,因此不需要注册。我们不是注册经纪交易商。由Americanbulls.com LLC提供的材料仅供参考,并没有提到任何我们的材料的特定安全构成建议购买,出售,或持有或任何其他的安全,或任何特定的股票,投资组合股票,交易或投资策略是适合于任何特定的人。到任何从Americanbulls.com LLC获得的信息可以被视为投资意见的范围,这些信息是客观的,不针对任何特定的人的投资需求。 Americanbulls.com LLC不承诺,担保或暗示口头或书面形式,通过我们的网站,评论或报道关于我们的任何网站提供的任何信息,任何印刷材料,或显示的,将导致盈利或亏损。

政府法规要求披露这样的事实,即以前有效的方法和过往结果不一定能预言未来结果。有获利可能的时候,也会伴有亏损的风险。证券交易有风险。股票交易或期货合同可能造成巨大的损失。因此要从您的财务状况方面谨慎考虑上述交易是否适合自己,因为所有投机交易本身就有风险,只有具备充足风险资金的人才能从事。Americanbulls.com LLC和Taiwanesebulls.com都不对过去或未来表现做出任何声明。所有的示例、图表、历史、表格、评论或建议仅作教育或信息目的使用。

显示的信息以广泛接受的阴阳烛形态技术分析方法为基础。所有信息的来源都可视为可靠的,但并不保证精确性。长期投资的成功要靠价格行为的识别来预测未来结果的可能性,而非绝对的确定性——风险管理对于成功十分重要。任何形式的市场分析都存在错误和不确定性。过去的表现不一定保证未来的表现。投资/交易都带有很大的亏损风险,投资或交易前要咨询专业金融人士。您的金融顾问会给您提供满足您需求、风险承受能力和财务状况的具体建议。

您同意:Taiwanesebulls.com和Americanbulls.com LLC、母公司、子公司、附属机构、官员和雇员不对直接、间接、偶然、特殊或随之发生的损害承担任何责任。
阅读更多